top of page

Post@Kvamtrafikkskule.no

Tlf. 56 55 21 50

Sandvenvegen 23

5600 Norheimsund

NY ELEV HOS OSS?

Velkommen som elev hos Kvam Trafikkskule!

Her er en kort orientering om det å ta førerkort hos oss.

Kjøretimer

Til en kjøretime må du ha med deg egnet skotøy, store støvler og vernesko kan være problematiske å kjøre i, dette gjelder også stiletthæler.

Loven krever også at du har med deg bevis for at du har lov til å øvelsekjøre. Dette kan være bevis fra statens vegvesen som du fikk etter trafikalt grunnkurs, eller et førerkort som du har fra før.

Søknad om førerkort

For å få lov til å ta førerprøven, både teori og kjøring, må du sende søknad til din trafikkstasjon. Er du elev her hos oss vil din nærmeste trafikkstasjon være Voss.

Søker du om ditt første førerkort kan du sende søknad elektronisk ved å gå inn på vegvesen.no og søke via Dine Sider. Dette gjelder også om du har førerkort i en annen klasse fra før, for eksempel mopedførerkort. 

Taushetsplikt


Alle ansatte ved trafikkskolen har taushetsplikt. Har du behov for samtale, ta gjerne kontakt med oss.

Sperrefrist


Politiet kan sette sperrefrist for å få førerkort. Dette kan for eksempel skje dersom en person er ilagt straff eller er domfelt for beruselse eller har kjørt motorvogn uten gyldig førerkort. Politiet kan også fastsette sperrefrist hvis en person har begått andre straffbare handlinger.

En person som har sperrefrist har ikke lov til å øvelseskjøre. Er du usikker på om du har sperrefrist, bør du kontakte politiet snarest.

 

Elevens ansvar


Eleven skal ha med seg bevis for gjennomført trafikalt grunnkurs samt legitimasjon under all øvelseskjøring, både privat og ved trafikkskolen. Elev som har førerkort for en annen førerkortklasse, trenger ikke bevis for trafikalt grunnkurs, men må alltid ha med seg sitt førerkort.
Ved eventuell kontroll, og det mangler førerkort/bevis/legitimasjon, kan kjøretimen bli avbrutt. Timen må allikevel betales i sin helhet.

Elev som åpenbart ikke er skikket til å gjennomføre bestilt time på grunn av helse, rus eller lignende vil bli avvist ved oppmøte

Avbestilling


Avtalt kjøretime må avbestilles senest kl 12.00 siste virkedag før avtalt kjøretime. Er det obligatoriske timer som skal avbestilles er fristen tre virkedager dager før.

Grunnkurs er bindende påmelding.

Ikke avbestilt time til rett tid må vi kreve betaling for da vi ikke har mulighet for å få besatt timen med en annen elev på så kort varsel.

Dersom du er forhindret fra å møte til avtalt tid pga sykdom eller lignende, kan du ta med legeattest som dokumentasjon på at du er forhindret til å møte. Da slipper du gebyr for "ikke møtt". 
Dersom trafikkskolen må avlyse en kjøretime p.g.a. oppkjøring eller andre uforutsette hendelser, skal dette gjøres så snart trafikkskolen har mulighet til det.

Betaling

Som elev hos oss har du en egen konto på TABSelev.no 

Du betaler i hovedsak gjennom nettbank, på denne måten unngår du gebyr. Har du ikke nettbank må vi avtale en annen ordning, eller eventuelt bruke de mulighetene som er på elevkontoen din.

Kjøretimer skal betales i forkant av kjøringen.

Kurs betales også på forskudd, på samme måte som kjøretimer.

På din elevkonto vil du få opp kontonummer og KID nummer når du velger betaling. Kontonummeret er til TABS og behøver riktig KID nummer for å videresende til hver enkelt lærer. Vær derfor nøye med å sjekke ditt KID nummer.

Førerprøven

Førerprøven består av en teoretisk del og en praktisk prøve. Den teoretiske prøven må være bestått før du kan melde deg opp til praktisk prøve. Det er det som regel trafikkskolen som gjør for deg, når all obligatorisk undervisning er gjennomgått.

Teoriprøven må du ta på en trafikkstasjon. Det mest vanlige er at du tar den på Voss eller i Bergen. Det er da viktig at du tar bilde og skriver under for førerkortet slik at du slipper å dra tilbake og gjøre dette senere. Undersøk åpningstidene på din utvalgte trafikkstasjon ved å gå på vegvesen.no. 

Kjøreprøven, eller den praktiske delen tar du i Norheimsund. Da møter du opp på Kvam Rådhus, eller eventuelt trafikkskolen din for en oppvarmingstime. Husk å ta med deg identifikasjon og kontanter (De har ikke kortterminal) for betaling av gebyr til trafikkstasjonen. 

For mer informasjon om opplæring og førerprøve, ta kontakt med din trafikklærer.

Lykke til med lappen!

bottom of page