Priser for klasse B

Enkel kjøretime 45 min

675,-

Dobbel kjøretime 90 min

1350,-

Trinnvurdering Trinn 2

750,-

Trinnvurdering trinn 3

750,-

Forbikjøring trinn 3

2050,-

Sikkerhetskurs på øvingsbane trinn 3

4550,-

Trafikal landeveg m/Bykjøring

4000,-

Trinn 4
(inkl 13 
obligatoriske timer)

8100,-

Trafikalt grunnkurs

1700,-

Trafikant i mørket

1500,-

Nivåtest

1300,-

Leie av bil til førerprøven

2300,-

E-teori 

300,-

TABSGo

450,-

Lærebok klasse B

350,-

Gebyr baneleie NAF

1240,-

Gebyr for førerprøve

1100,-

Gebyr teoriprøve

600,-

Gebyr for førerkortproduksjon

300,-

Gebyr bilde til førerkort

80,-